Gefinancierd onderzoek < 2019

Kunstmatige Intelligentie in Oncologie - Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek

In eerdere jaren beschikbaar gestelde financieringen

Hieronder leest u meer over de onderzoeken die in voorgaande jaren (mede) door het Hanarth Fonds zijn gefinancieerd. 
Let op: dit betreffen projecten die zijn aangegaan door Stichting ADP en zijn overgenomen door het Hanarth Fonds. Deze projecten vallen buiten de doelstelling van de huidige aanvraag mogelijkheden van het Hanarth Fonds en kunnen derhalve niet als voorbeeld dienen voor toekomstige projecten die Hanarth Fonds wenst te financieren.

Vroegdetectie van carcinomen en recidieven van carcinomen

Wetenschappelijk onderzoek in het hoofdhalsgebied naar vroeg detectie van carcinomen en recidieven van carcinomen door tumor-RNA dragende bloedplaatjes.
Lees verder »

Naar een risico-inschattingsmodel voor de maligne ontaarding van leukoplakiëen

Wetenschappelijk onderzoek in het hoofdhalsgebied naar een risico-inschattingsmodel voor de maligne ontaarding van leukoplakieën.
Lees verder »

Test-ontwikkeling voor lab-on-a-chip screening en follow-up van zeldzame gynaecologische tumoren

Ontwikkelen nieuwe screenings test voor baarmoederhalskanker en screenings test voor ovariumcarcinoom
Lees verder »

Galblaascarcinoom, tijd voor verbetering

Het doel van dit onderzoek is verbetering van de behandeling van patiënten met een galblaascarcinoom.
Lees verder »