Gefinancierd onderzoek < 2019

Kunstmatige Intelligentie in Oncologie - Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek

Vroegdetectie van carcinomen en recidieven van carcinomen in het hoofd-hals gebied door tumor-RNA dragende bloedplaatjes

(Projectleider prof. dr.E. Bloemena, VUMC, start 3e kwartaal 2018)

Doel van het onderzoek:

  • Kunnen de RNA profielen die aanwezig zijn in bloedplaatjes de terugkeer van hoofd-hals kanker in een vroeger stadium voorspellen dan de huidige (beeldvormende) technieken?
  • Kan het meten van de RNA profielen in patiënten met leukoplakie de vorming van kanker in een vroeg stadium detecteren?

Tip: bekijk hier de samenvatting van het artikel dat Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTVT) over dit onderzoek publiceerde. Note: het complete artikel is tot 22 februari 2022 alleen voor abonnees/leden toegankelijk.

Vroegdetectie van carcinomen en recidieven van carcinomen
Wetenschappelijk onderzoek in het hoofdhalsgebied naar vroeg detectie van carcinomen en recidieven van carcinomen door tumor-RNA dragende bloedplaatjes.
Lees verder »
Naar een risico-inschattingsmodel voor de maligne ontaarding van leukoplakiëen
Wetenschappelijk onderzoek in het hoofdhalsgebied naar een risico-inschattingsmodel voor de maligne ontaarding van leukoplakieën.
Lees verder »
Test-ontwikkeling voor lab-on-a-chip screening en follow-up van zeldzame gynaecologische tumoren
Ontwikkelen nieuwe screenings test voor baarmoederhalskanker en screenings test voor ovariumcarcinoom
Lees verder »
Galblaascarcinoom, tijd voor verbetering
Het doel van dit onderzoek is verbetering van de behandeling van patiënten met een galblaascarcinoom.
Lees verder »