Gefinancierd onderzoek < 2019

Kunstmatige Intelligentie in Oncologie - Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek

Galblaascarcinoom, tijd voor verbetering; een bench to bedside onderzoeksproject

(Projectleider dr. P. de Reuver, Afdeling Heelkunde, Radboud UMC, gestart 3e kwartaal 2017).

DOEL VAN HET ONDERZOEK

Het doel van dit onderzoek is verbetering van de behandeling van patiënten met een galblaascarcinoom door middel van:

  1. Epidemiologisch onderzoek; de identificatie van klinische en pathologische risico factoren voor de ontwikkeling van het galblaascarcinoom.
  2. Fundamenteel onderzoek; identificatie van genetische risico factoren en biomarkers voor versnelde diagnose en behandeling met doelgerichte therapieën.
  3. Klinisch Onderzoek; optimalisatie van stadiering, chirurgische en systemische therapie bij patiënten met een galblaascarcinoom.

Korte samenvatting van voortgang / resultaten per najaar 2020

"Kanker van de galblaas (zgn. galblaascarcinoom) is een zeer zeldzame vorm van kanker. In Nederland 
zijn er minder dan 200 nieuwe patiënten met galblaaskanker per jaar. Er is weinig bekend over de ontstaanswijze van galblaastumoren. Daarom is gestart met het verzamelen van gegevens in patiënten met een galblaaspoliep (Polyp trial), galblaaskanker (Tulyp trial) en kijken we terug naar alle patiënten met galblaaskanker die de afgelopen 15 jaar in Nederland behandeld zijn, en vastgelegd in de Nederlandse kanker registratie (IKNL). Door het koppelen van gegevens over bacteriële infecties (RIVM gegevens) hebben we onderzocht of bijvoorbeeld een bacteriële infectie (Salmonella) een hoger risico geeft op het ontwikkelen van een galwegtumor. Er lijkt een verhoogd risico te zijn na een infectie, maar een aanvullend genetisch onderzoek volgt om het ontstaansmechanisme van galblaaskanker in deze patiënten verder te onderzoeken.  Daarnaast laat ons onderzoek zien dat de prognose van galblaaskanker het afgelopen decennium nauwelijks is verbeterd in Nederland. Patiënten met vroege galblaastumoren krijgen vaak niet de juiste operatie of chemotherapie (gepubliceerd in Cancers). We hebben ook onderzoek gedaan naar het voordeel van een uitgebreide operatie bij patiënten met vergevorderde galblaastumoren en of het symptoom geelzucht een reden is om geen operatie te doen. Dit onderzoek is gepubliceerd in de 'Annals of Surgical Oncology' en in het wetenschappelijke tijdschrift “HPB”. Komend jaar zullen we ons met name richten op het maken van een formule waarmee we de prognose van patiënten met galblaaskanker beter kunnen voorspellen aan de hand van de karakteristieken van de tumor. En tot slot zullen we ons richten op de identificatie van biomarkers die het vroeg herkennen van galblaaskanker mogelijk maakt."

Vroegdetectie van carcinomen en recidieven van carcinomen
Wetenschappelijk onderzoek in het hoofdhalsgebied naar vroeg detectie van carcinomen en recidieven van carcinomen door tumor-RNA dragende bloedplaatjes.
Lees verder »
Naar een risico-inschattingsmodel voor de maligne ontaarding van leukoplakiëen
Wetenschappelijk onderzoek in het hoofdhalsgebied naar een risico-inschattingsmodel voor de maligne ontaarding van leukoplakieën.
Lees verder »
Test-ontwikkeling voor lab-on-a-chip screening en follow-up van zeldzame gynaecologische tumoren
Ontwikkelen nieuwe screenings test voor baarmoederhalskanker en screenings test voor ovariumcarcinoom
Lees verder »
Galblaascarcinoom, tijd voor verbetering
Het doel van dit onderzoek is verbetering van de behandeling van patiënten met een galblaascarcinoom.
Lees verder »