Gefinancierd onderzoek < 2019

Kunstmatige Intelligentie in Oncologie - Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek

In eerdere jaren beschikbaar gestelde financieringen

Vroegdetectie van carcinomen en recidieven van carcinomen in het hoofd-hals gebied door tumor-RNA dragende bloedplaatjes

Toon op homepage: nee
Verkorte titel NL: Vroegdetectie van carcinomen en recidieven van carcinomen
Samenvatting NL: Wetenschappelijk onderzoek in het hoofdhalsgebied naar vroeg detectie van carcinomen en recidieven van carcinomen door tumor-RNA dragende bloedplaatjes.
Tekst NL:

(Projectleider prof. dr.E. Bloemena, VUMC, start 3e kwartaal 2018)

Doel van het onderzoek:

  • Kunnen de RNA profielen die aanwezig zijn in bloedplaatjes de terugkeer van hoofd-hals kanker in een vroeger stadium voorspellen dan de huidige (beeldvormende) technieken?
  • Kan het meten van de RNA profielen in patiënten met leukoplakie de vorming van kanker in een vroeg stadium detecteren?

Tip: bekijk hier de samenvatting van het artikel dat Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTVT) over dit onderzoek publiceerde. Note: het complete artikel is tot 22 februari 2022 alleen voor abonnees/leden toegankelijk.


Titel EN: Early detection of cancerous tumours and relapses of cancerous tumours in the head and neck by tumour-RNA bearing platelets.
Verkorte titel EN: Early detection of cancerous tumours and relapses of cancerous tumours
Samenvatting EN: Scientific research of head and neck for early detection of cancerous tumours and relapses of cancerous tumours by tumour-RNA bearing platelets.
Tekst EN:

(Project manager Professor E. Bloemena, VUMC, initiated 3rd quarter 2018)

Aim of the research:

  • Can RNA profiles that are present in platelets predict the return of cancer of the head and neck earlier than current (imaging) techniques?
  • Can measuring RNA profiles in leukoplakia patients detect cancer at an earlier stage?

return